Forsiden    Om oss    Om gården    Vedtekter    Kontakt oss
 
Om gården


Garden er pr. idag ikkje i drift . Dette medfører at alle dyr på garden tilhøyrer barnehagen, med unntak av endel hestar. 

Me har pr idag to "kose griser"-sjå foto til høgre. Me har også to sauer, 19 høner og haner og 4 kaniner. Garden skal  videreutviklast fremover i 2006 og me vil då koma tilbake med info. om dette.

 

 
  Søknadsskjema  
  Søknad om plass sendes til: Osterøy gårds og friluftsbarnehage A/S,
5281 Valestrandsfossen
Trykk på link for skjema
  Last ned ...
 
Forsiden | Om oss | Om gården | Vedtekter | Kontakt oss