Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no


Osterøy gårds
og friluftsbarnehage AS
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2020 - 2021 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR 2021       

Velkommen til Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS

Osterøy gårds og friluftsbarnehage er eigd av Tommy Lohne og Eli Hovden Raknes.  Barnehagen opna 1.august 2005. Me har 38 heiltidplassar for born i alderen 1-6 år. Barnehagen ligg på ein gard på Vevle, mellom Lonevåg, Haus og Valestrand  i Osterøy kommune.

Me ynsker å ha ein barnehage litt utanom det vanlige. Her får borna vera i kontakt med forskjellige dyr og ha store område for leik i naturen. Me har natur rundt oss på alle kantar, med ulike utfordringar for store og små, til alle årstider. På garden har me for tida høns, ender og kaniner. Me har og fleire naturleikeplassar i nærområdet, desse brukar me mykje. 

Me har potet- og grønsaksåker, frukttre og bærbusker. Me brukar det me dyrkar til matlaging, gjerne over bål ute, eller i den store, flotte lavvoen me har like i nærområdet.


 
 
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2020 - 2021 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 15. FEBRUAR 2021       

Velkommen til Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS

Osterøy gårds og friluftsbarnehage er eigd av Tommy Lohne og Eli Hovden Raknes.  Barnehagen opna 1.august 2005. Me har 38 heiltidplassar for born i alderen 1-6 år. Barnehagen ligg på ein gard på Vevle, mellom Lonevåg, Haus og Valestrand  i Osterøy kommune.

Me ynsker å ha ein barnehage litt utanom det vanlige. Her får borna vera i kontakt med forskjellige dyr og ha store område for leik i naturen. Me har natur rundt oss på alle kantar, med ulike utfordringar for store og små, til alle årstider. På garden har me for tida høns, ender og kaniner. Me har og fleire naturleikeplassar i nærområdet, desse brukar me mykje. 

Me har potet- og grønsaksåker, frukttre og bærbusker. Me brukar det me dyrkar til matlaging, gjerne over bål ute, eller i den store, flotte lavvoen me har like i nærområdet.


 
 

Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no
        Rediger