Forsiden    Om oss    Om gården    Vedtekter    Kontakt oss
 
Velkommen til
Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS
 

Osterøy gårds og friluftsbarnehage eies av Tommy Lohne og Eli Hovden Raknes.  Barnehagen vart opna 1.august  2005. Me har 35 heiltidplassar for born i alderen 1-6 år. Barnehagen ligg på en gard på Vevle i Osterøy kommune.

Me ynsker å ha ein barnehage utanom det vanlige. Her kan borna være i kontakt med forskjellige dyr og ha store områder for leik i naturen. Alt dette innafor gardsområdet. På garden har me gris, sauer, høns og kaniner.

Vårt grunnsyn består av at borna skal kunne utforske sine eigenskapar og kunnskaper i trygge omgivelser. Dette i nær kontakt med dyr og natur. På garden har me også ein lavo som borna kan gå på tur til og der utforske naturen.  Ved denne lavoen lager me eit leikeområde  som borna sjølv er med på å utforme.

  Søknadsskjema  
  Søknad om plass sendes til: Osterøy gårds og friluftsbarnehage A/S,
5281 Valestrandsfossen
Trykk på link for skjema
  Last ned ...
 
Forsiden | Om oss | Om gården | Vedtekter | Kontakt oss