Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no


Osterøy gårds
og friluftsbarnehage AS

Aktuelt

Her kjem aktuelle meldingar.

Velkommen til Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS

Osterøy gårds og friluftsbarnehage er eigd av Tommy Lohne og Eli Hovden Raknes.  Barnehagen opna 1.august 2005. Me har 28 heiltidplassar for born i alderen 1-6 år. Barnehagen ligg på ein gard på Vevle, mellom Lonevåg, Haus og Valestrand  i Osterøy kommune.

Me ynsker å ha ein barnehage litt utanom det vanlige. Her kan borna vera i kontakt med forskjellige dyr og ha store område for leik i naturen. Me har natur rundt oss på alle kantar, med ulike utfordringar for store og små. På garden har me for tida sauer, høns, marsvin, ender og kaniner. Me har og fleire naturleikeplassar i nærområdet, desse brukar me mykje. 

Me har potet- og grønsaksåker, frukttre og bærbusker. Me brukar det me dyrkar til matlaging, gjerne over bål.

 
 

Aktuelt

Her kjem aktuelle meldingar.

Velkommen til Osterøy gårds og friluftsbarnehage AS

Osterøy gårds og friluftsbarnehage er eigd av Tommy Lohne og Eli Hovden Raknes.  Barnehagen opna 1.august 2005. Me har 28 heiltidplassar for born i alderen 1-6 år. Barnehagen ligg på ein gard på Vevle, mellom Lonevåg, Haus og Valestrand  i Osterøy kommune.

Me ynsker å ha ein barnehage litt utanom det vanlige. Her kan borna vera i kontakt med forskjellige dyr og ha store område for leik i naturen. Me har natur rundt oss på alle kantar, med ulike utfordringar for store og små. På garden har me for tida sauer, høns, marsvin, ender og kaniner. Me har og fleire naturleikeplassar i nærområdet, desse brukar me mykje. 

Me har potet- og grønsaksåker, frukttre og bærbusker. Me brukar det me dyrkar til matlaging, gjerne over bål.

 
 

Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no
        Rediger