Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no


Osterøy gårds
og friluftsbarnehage AS
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2024 - 2025 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 01. mars 2024       

Om oss

Styrar: Arny-Sissel Myking Horsås.

Me har eit kompetent og dyktig personale som består av:
fire barnehagelærarar, fire barne- og ungdomsarbeidarar, samt fleire pedagogiske medarbeidarar med lang erfaring frå barnehagen. Me tar og inn lærlingar og studentar i praksis.

Personalet har, eller held på med ulik kompetansehevande tiltak som vidareutdanning i språk for barnehagelærarar, barnehagelærarutdanning på deltid, samt ulike kurs og samlingar. 
To av fagarbeidarane våre tar barnehagelærarutdanning på deltid ved sida av jobb.

Me er delt i to hovudgrupper: Ekornbarna 1 - 3 år og Hakkespett 3 - 6 år. 

Desse gruppene deler me inn i mindre grupper, nokon faste over tid og andre litt meir ut frå aktivitet og interesser.

Ei gruppe er friluftsgruppe, men alle gruppene er ute store delar av dagen.


HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2024 - 2025 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 01. mars 2024       

Om oss

Styrar: Arny-Sissel Myking Horsås.

Me har eit kompetent og dyktig personale som består av:
fire barnehagelærarar, fire barne- og ungdomsarbeidarar, samt fleire pedagogiske medarbeidarar med lang erfaring frå barnehagen. Me tar og inn lærlingar og studentar i praksis.

Personalet har, eller held på med ulik kompetansehevande tiltak som vidareutdanning i språk for barnehagelærarar, barnehagelærarutdanning på deltid, samt ulike kurs og samlingar. 
To av fagarbeidarane våre tar barnehagelærarutdanning på deltid ved sida av jobb.

Me er delt i to hovudgrupper: Ekornbarna 1 - 3 år og Hakkespett 3 - 6 år. 

Desse gruppene deler me inn i mindre grupper, nokon faste over tid og andre litt meir ut frå aktivitet og interesser.

Ei gruppe er friluftsgruppe, men alle gruppene er ute store delar av dagen.Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no
        Rediger