Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no


Osterøy gårds
og friluftsbarnehage AS

Aktuelt

Her kjem aktuelle meldingar.

Om gården

 
 
Garden er ikkje i drift . Alle dyr på garden tilhøyrer barnehagen. 
Me har per idag to sauer med lam, høner, hanerkyllingar, kaniner, marsvin, ender. Dette vil endra seg undervegs. nokon forsvinn og nye kjem til.
 
 

Aktuelt

Her kjem aktuelle meldingar.

Om gården

 
 
Garden er ikkje i drift . Alle dyr på garden tilhøyrer barnehagen. 
Me har per idag to sauer med lam, høner, hanerkyllingar, kaniner, marsvin, ender. Dette vil endra seg undervegs. nokon forsvinn og nye kjem til.
 
 

Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no
        Rediger