Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no


Osterøy gårds
og friluftsbarnehage AS
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2024 - 2025 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 01. mars 2024       

Om gården

 
 
Garden er ikkje i ordinær drift. Dyra på garden tilhøyrer barnehagen. 
Me har per idag to grisar, høns, kaninar og marsvin. Dette vil endra seg undervegs, nokon forsvinn og andre kjem til.
Borna deltar aktivt med kos og stell av dyra, noko dei viser stor glede over.

Me dyrkar litt poteter og grønsaker saman med borna, samt at me har epletre og bærbusker som borna er ivrig med og haustar.

Garden ligg fint til midt i naturen, med store muligheiter for eit aktivt friluftsliv. Den store lavvoen vår gjer at me store delar av dagen kan nytta naturen til leik og aktivitetar, uansett vér.
 
 
HOVUDOPPTAK TIL BARNEHAGEÅRET          2024 - 2025 er samordna med Osterøy kommune. Søknad via kommunen sine heimesider.

SØKNADSFRIST 01. mars 2024       

Om gården

 
 
Garden er ikkje i ordinær drift. Dyra på garden tilhøyrer barnehagen. 
Me har per idag to grisar, høns, kaninar og marsvin. Dette vil endra seg undervegs, nokon forsvinn og andre kjem til.
Borna deltar aktivt med kos og stell av dyra, noko dei viser stor glede over.

Me dyrkar litt poteter og grønsaker saman med borna, samt at me har epletre og bærbusker som borna er ivrig med og haustar.

Garden ligg fint til midt i naturen, med store muligheiter for eit aktivt friluftsliv. Den store lavvoen vår gjer at me store delar av dagen kan nytta naturen til leik og aktivitetar, uansett vér.
 
 

Osterøy Gårds og Friluftsbarnehage A/S
|

Vevle
|

5281 VALESTRANDSFOSSEN
|

Tlf 56394557
|

post@friluftsbarnehage.no
        Rediger